JSME AUDITORSKÁ SPOLEČNOST

Jsme auditorská společnost s rozsáhlým záběrem auditorských a poradenských služeb. Naším hlavním cílem a úkolem je identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů společnosti v průběhu poskytování našich služeb a přehledně je prezentovat managementu společnosti. Tohoto nelehkého cíle dosahujeme díky vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb.

Audit účetní závěrky nebo její části

Náhled odborné i široké veřejnosti na audit účetní závěrky je do značné míry zkreslený. Audit je chápán jako zákonem předepsaná předražená služba, která je společnostem pouze na obtíž. Dle našeho názoru, v případě, že se provedení auditu dělá pouze formálně, aby se vyhovělo ustanovením zákona o účetnictví, s tímto názorem nelze nesouhlasit.

Podívejme se ale na audit z druhé strany v případě, že společnost chce využít benefity této služby, které jsou v mnoha ohledech pro společnost velice přínosné. Níže jsou uvedeny některé k důležitých benefitů auditu:

 • Pohled na interní kontrolní systém společnosti nezávislým týmem odborníků, který není zatížen provozní slepotou, může včasnou identifikací slabých míst předejít významné defraudaci, škodám na majetku společnosti,

 

 • Zpracování účetních dokladů a účetní postupy, které jsou společností dlouhodobě používány, nemusí být ve všech případech efektivně prováděny. Společnost si ale této skutečnosti nemusí být vědoma, dokud tyto postupy neprověří tým nezávislých odborníků,

 

 • Společnost dlouhodobě dosahuje přiměřený zisk, ale potýká se snedostatkem finančních prostředků, což může znamenat nevhodný poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky ve vztahu kaktivům, které jsou těmito závazky financovány. I na tyto skutečnosti management společnosti vprůběhu auditu upozorňujeme,

 

 • V neposlední řadě účetnictví společnosti může obsahovat významné neúmyslné chyby s dopadem na hospodářský výsledek společnosti a daň z příjmu právnických osob, které by měly být odhaleny a opraveny v průběhu auditu

 

 

 

NOVINKY

Novelizace daňových zákonů od 1. července 2017
Generální finanční ředitelství zveřejnilo základní daňových zákonů, které vyplývají...
Více...
Daňové změny pro rok 2017
Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách stručný  nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017. Vzhledem...
Více...
Prokazování původu majetku
Ve sbírce zákonů byl vyhlášena  zákona o daních z příjmů související s prokazováním původu majetku, účinnosti...
Více...
Všechny články...

projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.