sobota, 01. července 2017 10:36

Novelizace daňových zákonů od 1. července 2017

Generální finanční ředitelství zveřejnilo základní přehled nejdůležitějších změndaňových zákonů, které vyplývají z novelizace účinné od 1. července 2017. Některé změny u daní z příjmů lze přitom použít již pro kalendářní rok 2017 (jinak se změny standardně uplatní poprvé až pro zdaňovací období započatá počínaje 1. 7. 2017).

Zároveň byly publikovány informace k uplatňování zákona o dani z přidané hodnotyve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech.

 
středa, 11. ledna 2017 17:11

Daňové změny pro rok 2017

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách stručný přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017.

Vzhledem k tomu, že novelizace daňový zákonů připravovaná původně pro rok 2017 neprošla legislativním procesem do konce roku 2016, nabude tato účinnosti zřejmě až od 1. 4. 2017.

 
sobota, 15. října 2016 16:09

Prokazování původu majetku

Ve sbírce zákonů byl vyhlášena novela zákona o daních z příjmů související s prokazováním původu majetku, účinnosti nabude 1. 12. 2016.

Novela zejm. upravuje povinnost prokázat na výzvu správce daně příjmy(předpokladem pro možnost vydání výzvy je mj. předběžné posouzení správce daně, při kterém dojde k závěru, že rozdíl mezi deklarovanými příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 mil. Kč). Pokud nejsou pochybnosti správce daně odstraněny, stanoví při splnění stanovených podmínek daň podle pomůcek zvláštním způsobem, u takto stanovené daně se v závislosti na součinnosti poplatníka uplatní penále ve výši 50 % nebo 100 % (toto penále se uplatí při stanovení daně, u níž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání po 1. 12. 2016).

Novela dále upravuje povinnost podat na výzvu správce daně prohlášení o majetku (předpokladem pro možnost vydání výzvy je mj. předběžné posouzení správce daně, při kterém dojde k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, přesáhne 10 mil. Kč). Pokud poplatník nepodá na výzvu správce daně prohlášení o majetku, nebo v něm uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, správce daně bez dalšího přistoupí rovněž ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. Zároveň dochází v trestním zákoníku k prodloužení doby trestu odnětí svobody u trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku z až jednoho roku na šest měsíců až tři léta.

 
sobota, 13. srpna 2016 12:49

Pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Jako součást zákona č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, byla vyhlášena novela zákona o dani z přidané hodnoty, která mj. upravuje vznik a promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Pokuta ve výši 1 000 Kč za podání kontrolního hlášení po stanovené lhůtě, aniž by byl k tomu plátce vyzván, podle nového § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevznikne, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

K promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení již Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ-D-29.

 
sobota, 30. dubna 2016 21:28

Elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí spustilo oficiální internetové stránky k elektronické evidenci tržeb.

Náběh evidence tržeb bude postupný, v první fázi (od 1. prosince 2016) evidovanými tržbami budou tržby z ubytovacích a stravovacích služeb.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 17

NOVINKY

Novelizace daňových zákonů od 1. července 2017
Generální finanční ředitelství zveřejnilo základní daňových zákonů, které vyplývají...
Více...
Daňové změny pro rok 2017
Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách stručný  nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017. Vzhledem...
Více...
Prokazování původu majetku
Ve sbírce zákonů byl vyhlášena  zákona o daních z příjmů související s prokazováním původu majetku, účinnosti...
Více...
Všechny články...

projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.