pondělí, 09. července 2012 12:59

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2013 (kromě některých změn, které mají nabýt účinnost později, např. povinnost podávat daňové přiznání elektronicky od 1. 1. 2014).

Návrh obsahuje významné změny v pravidlech fakturace, dále změny při určení místa plnění při poskytnutí služby, změny v definici plátců a osob identifikovaných k dani, možnost uplatnit DPH na výstupu při převodu nemovitosti i v případě, že uplynula zákonem stanovená lhůta pro osvobození od DPH, změny, které jsou navrhovány z důvodů boje s daňovými úniky (zejm. rozšíření situací, které zakládají ručení za DPH), atd..


 
pátek, 01. června 2012 11:43

Změny daňových zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.

Návrh zákona obsahuje např.:

 • omezení paušálních výdajů na maximálně 800 tis. Kč u výdajů vypočtených jako 40 % z příjmů příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti, a 600 tis. Kč u výdajů vypočtených jako 30 % z příjmů z pronájmu;
 • zavedení solidárního zvýšení daně ve výši 7 % (do roku 2015) z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení;
 • zrušení možnosti uplatnit slevu na dani na poplatníka, který pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu (do roku 2015);
 • zrušení možnosti uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti u poplatníka, který u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo u příjmů z pronájmu uplatňuje paušální výdaje a dílčí základy daně z těchto příjmů jsou vyšší než 50 % celkového základu daně;
 •  zavedení 35% srážkové daně u příjmů plynoucích poplatníkům (daňovým nerezidentům), kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetích států, se kterými má Česká republika uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo dohody o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů;
 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21 % (základní sazba) a 15 % (snížená sazba), od roku 2016 by měla platit jediná sazba 17,5 %;
 • změna vymezení zboží, u kterého se uplatňuje snížená sazba daně z přidané hodnoty (dětské pleny a některé zdravotnické prostředky);
 • zrušení tzv. zelené nafty (vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu);
 • zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %;
 • zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013 až 2015...

V průběhu legislativního procesu může být návrh zákona samozřejmě ještě podstatně změněn nebo zamítnut.

 
pátek, 01. června 2012 11:43

Příprava nového zákona o dani z převodu nemovitostí

Ministerstvo financí zveřejnilo informační materiál k nově připravovanému zákonu o dani z převodu nemovitostí. Předpokládaná účinnost nového zákona je od 1. ledna 2014.

 
úterý, 17. dubna 2012 17:42

Uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací od roku 2012

Generální finanční ředitelství pokračuje ve zveřejňování informaci k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.

Aktualizovány jsou zejména přehledy nejčastějších dotazů veřejnosti týkající se zatřídění konkrétních činností.


 
úterý, 17. dubna 2012 17:39

Osvobození zdravotních služeb od DPH

V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě byla novelizována řada dalších zákonů, mj. i zákon o dani z přidané hodnoty, ve kterém je od 1. 4. 2012 upraveno vymezení zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet DPH.

K uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví vydalo Generální finanční ředitelství podrobnou informaci.


 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 Další > Konec >>

Strana 11 z 17

NOVINKY

Novelizace daňových zákonů od 1. července 2017
Generální finanční ředitelství zveřejnilo základní daňových zákonů, které vyplývají...
Více...
Daňové změny pro rok 2017
Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách stručný  nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017. Vzhledem...
Více...
Prokazování původu majetku
Ve sbírce zákonů byl vyhlášena  zákona o daních z příjmů související s prokazováním původu majetku, účinnosti...
Více...
Všechny články...

projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.