pondělí, 30. listopadu 2009 20:42

Daňová přiznání, hlášení a vyúčtování podávaná prostřednictvím datové schránky

Ministerstvo financí publikovalo pokyn č. D-331 kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.

Podání daňového přiznání, hlášení a vyúčtování může být podle § 21 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků učiněno i formou datové zprávy ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Systém datových schránek je připraven na ostrý provoz od 1. 11. 2009.

 
pondělí, 30. listopadu 2009 20:36

Postup správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení

Ministerstvo financí publikovalo pokyn č. D-329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení.

 
čtvrtek, 01. října 2009 10:09

Zrušení knihy jízd ve vztahu k DPH

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci k tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z přidané hodnoty, ve které potvrzuje, že dotčená novela se v zásadě nijak netýká daně z přidané hodnoty.

odkazext

 
pátek, 18. září 2009 15:48

Změny v posuzování dne platby daně

Ve sbírce zákonů byla pod č. 285/2009 Sb. vyhlášena novela několika zákonů v souvislosti s přijetím nového zákona o platebním styku. Změny se mimo jiné týkají posuzovaní dne platby daně.

Počínaje 1. 11. 2009 bude při platbě na účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb považován za den platby daně den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně. Obdobně bude od 1. 1. 2010 posuzován také den platby u pojistného na veřejné zdravotní pojištění a u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podle dosavadní právní úpravy je dnem platby daně u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, a při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

sbírka zákonůext

285/2009 Sb.ext

 
čtvrtek, 17. září 2009 15:36

Paušální výdaj na dopravu

Ve sbírce zákonů byla pod č. 304/2009 Sb. vyhlášena novela zákona o správě daní a poplatků, jejíž součástí je změna zákona o daních z příjmů upravující tzv. paušální výdaj na dopravu.

Poplatníci mají, při splnění stanovených podmínek, možnost uplatnit výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem paušální částkou bez nutnosti jejich prokazování knihou jízd, a to i v případě, že vozidlo je používáno pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. Tento postup bude možné uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu, poprvé za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009.

sbírka zákonůext

304/2009 Sb.ext

 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 Další > Konec >>

Strana 17 z 17

NOVINKY

Novelizace daňových zákonů od 1. července 2017
Generální finanční ředitelství zveřejnilo základní daňových zákonů, které vyplývají...
Více...
Daňové změny pro rok 2017
Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách stručný  nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017. Vzhledem...
Více...
Prokazování původu majetku
Ve sbírce zákonů byl vyhlášena  zákona o daních z příjmů související s prokazováním původu majetku, účinnosti...
Více...
Všechny články...

projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.