Audit účetní závěrky

V oblasti auditu účetních závěrek poskytujeme níže uvedené služby:

 • audit účetních závěrek sestavených dle české legislativy, individuálních i konsolidovaných,
 • audit účetních závěrek sestavených dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS/IAS), individuálních i konsolidovaných

SMART AUDIT

Audit účetních závěrek provádíme prostřednictvím svého auditního nástroje pod názvem SMART AUDIT, který je plně v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a má níže uvedené charakteristiky:

 • aplikace auditu pro malé a střední obchodní společnosti,
 • pružně reagující na měnící se podnikatelské prostředí,
 • multischopnostní auditní tým (auditoři a konzultanti v jednom týmu),
 • nízkonákladový - cena odpovídající vysoké efektivitě provedení,
 • správné načasování a efektivita provedení,
 • zaměření na nejrizikovější oblasti,
 • směřující přímo k naplnění cílů auditu.
 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.