Účetní poradenství - IFRS/IAS

V oblasti účetního poradeství dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) poskytujeme níže uvedené služby:

 • poradenství při první aplikaci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví zahrnující definování struktury obligatorních výkazů dle IFRS, sestavení převodových můstků, analýza a výpočet oceňovacích rozdílů a jejich zakomponování do struktury výkazů,
 • poradenství při sestavování reportingů pro potřeby řízení společnosti i pro účely konsolidace mateřské společnosti, individuálních i konsolidovaných sestavených na základě IFRS,
 • poradenství při výpočtu dílčích oceňovacích rozdílů např. leasing, stavební smlouvy, ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky,
 • školení praktických aspektů IFRS pro zaměstnance našich klientů.

Při poskytování výše uvedených služeb klademe důraz na postupné předávání našeho know how zaměstnancům našich klientů, kteří odpovídají za oblast IFRS a systémové generování IFRS výkazů.

 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.