Fúze a akvizice

Našim klientům poskytujeme služby komplexního zpracování daňových a účetních aspektů níže uvedených podnikových kombinací:

 • sloučení nebo splynutí společností,
 • rozdělení společností,
 • převod jmění společnosti na hlavního akcionáře,
 • prodej nebo koupi podniku nebo jeho části,
 • vklad podniku nebo jeho části.

Při poskytování těchto služeb klademe nejvyšší důraz na optimální řešení zhlediska nákladů, času provedení a administrativní náročnosti. 

 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.