Ostatní auditorské služby

 V oblasti ostatních auditorských služeb poskytujeme níže uvedené služby:

 • audit zahajovacích rozvah nástupnických společností sestavených k rozhodnému dni při podnikových kombinacích (fúze, rozdělení apod.),
 • audit zaměřený na specifickou oblast účetnictví např. ocenění pohledávek z obchodních vztahů, existence zásob apod. nebo jiných oblastí, které klient považuje za oblasti se zvýšenou mírou rizika,
 • audit interního kontrolního systému v různých oblastech účetnictví např. credit management, evidence dlouhodobého majetku apod.,
 • audit existence pohledávek pro účely zvyšování základního kapitálu.
 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.