Účetní poradenství - CAS

Česká účetní legislativa (CAS)

V oblasti účetního poradeství dle české účetní legislativy poskytujeme níže uvedené služby:

 • průběžné účetní poradenství,
 • poradenství při sestavování účetních závěrek, individuálních i konsolidovaných, 
 • poradenství při řešení dílčích účetních problémů např. ocenění zásob nedokončené výroby, výpočet odpisů dlouhodobého majetku, výpočet odložené daně apod.
 • analýza interního kontrolního systému např. credit management, evidence dlouhodobého majetku, evidence zásob za účelem napřímení toků účetních informací.
 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.